ยินดีต้อนรับ

พลเมืองที่รอบรู้เท่าทัน คือ พลังประชาธิปไตยที่แท้จริง
Well-informed citizens are the true democratic forces.

Tuesday, March 31, 2015

ธปท.ออกธนบัตรที่ระลึก100บ. หกสิบขวบพระเทพฯ ส่งสัญญาณสนับสนุน น้องเทพ มากกว่าพี่โอ ???

มหาวิทยาลัยประชาชน (Official): แนวหน้า - โลกธุรกิจ - ธปท.ออกธนบัตรที่ระลึก100บ. เ...: แนวหน้า - โลกธุรกิจ - ธปท.ออกธนบัตรที่ระลึก100บ. เฉลิมพระเกียรติ'สมเด็จพระเทพฯ'
ธปท.ออกธนบัตรที่ระลึก100บ. หกสิบขวบพระเทพฯ ส่งสัญญาณสนับสนุน น้องเทพ มากกว่าพี่โอ ???

No comments:

Post a Comment