ยินดีต้อนรับ

พลเมืองที่รอบรู้เท่าทัน คือ พลังประชาธิปไตยที่แท้จริง
Well-informed citizens are the true democratic forces.

Tuesday, March 31, 2015

มีแบ็งค์ร้อย ของภูมิพล และสิรินทร แล้วทำไมไม่มีของ วชิราลงกรณ์ (ถ้ามีปีที่แล้วหรือปีนี้ ขอหน่อยครับ)


มีแบ็งค์ร้อย ของภูมิพล และสิรินธร
แล้วทำไมไม่มีของ วชิราลงกรณ์ 
(ถ้ามีปีที่แล้วหรือปีนี้ ขอหน่อยครับ)(ทำไมไม่เอารูปปัจจุบันขึ้น)


นี่ก็เหมือนกันนะครับ ทำไมไม่เอารูปปัจจุบัน


No comments:

Post a Comment