ยินดีต้อนรับ

พลเมืองที่รอบรู้เท่าทัน คือ พลังประชาธิปไตยที่แท้จริง
Well-informed citizens are the true democratic forces.

Sunday, March 15, 2015

การสู้เพื่อสิทธิชุมชน คือหน้าที่ตามระบอบปชต. การต่อต้าน ปตท. ที่ละเมิดสิทธิของท่าน เป็นสิ่งต้องทำ
การสู้เพื่อสิทธิชุมชน คือหน้าที่ตามระบอบปชต.
การต่อต้าน ปตท. ที่ละเมิดสิทธิของท่าน เป็นสิ่งต้องทำ
เพราะการเอาทรัพยากรของชาติให้ต่างชาติไปทำมาหากิน
โดยไม่โปร่งใส เป็นการปล้นประเทศ ปล้นประชาชน

ท่านต้องสู้เพื่อยึดอำนาจคืนมาจากพวก royal networks
และกบฏสางเขียวเพื่อระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ใหม่
แล้วใช้อำนาจนั้น จัดการทุกเรื่อง โดยเฉพาะเรื่องทรัพยากรชาติ
No comments:

Post a Comment