ยินดีต้อนรับ

พลเมืองที่รอบรู้เท่าทัน คือ พลังประชาธิปไตยที่แท้จริง
Well-informed citizens are the true democratic forces.

Sunday, March 15, 2015

กปปส. ได้โอกาสแสดงความจงรักภักดีต่อพ่อหลวงแล้ว!!! ผมสนับสนุนทุกท่านเต็มที่เลยครับ!

ผมได้รับแผ่นโฆษณาไม่ทราบนามผู้จัดทำ ถูกส่งมาทางไลน์  เชิญชวนคนไทยในอเมริกาแสดงพลังเกลียดทักษิณ ชังอเมริกา และเทิดทูนบูชาพ่อหลวงของปวง กปปส. พากันคืนสัญชาติอเมริกันและใบเขียว พร้อมกับไม่ยอมเสียภาษีให้รัฐบาลสหรัฐ (สงสัยอเมริกาล่มสลายแน่ เพราะช่วงนี้ เป็นช่วง tax return คือยื่นเสียภาษีพอดี 

สงสัยงานนี้ ชาติไทยจะต้องรุ่งเรืองก้าวหน้า บนเส้นทางปฏิรูปแบบ กปปส. ที่จะร้องขอให้ทหารของพระราชา เพื่อพระราชา และความเป็นเผด็จการ ทำการกระชับระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์อย่างย่ามใจและป่าเถื่อน จนสมใจคนรักพ่อทุกคน  ในขณะที่อเมริกาคงแย่แน่ ๆ เลย ชิมิ ชิมิ ๆ ๆ


No comments:

Post a Comment