ยินดีต้อนรับ

พลเมืองที่รอบรู้เท่าทัน คือ พลังประชาธิปไตยที่แท้จริง
Well-informed citizens are the true democratic forces.

Sunday, March 15, 2015

อเนก ซานฟราน กับ ข่าวลืออยู่เบื้องหลังระเบิดศาลอาญา จะมีเหตุจูงใจใดหรือ? วิเคราะห์โดย ดร.เพียงดิน รักไทย

อเนก ซานฟราน กับ ข่าวลืออยู่เบื้องหลังระเบิดศาลอาญา จะมีเหตุจูงใจใดหรือ? วิเคราะห์โดย ดร.เพียงดิน รักไทย
อเนก ซานฟราน กับ กรณีบึ้มศาลอาญา มีเหตุจูงใจใดหรือ? ชวนคิดชวนคุย โดย ดร.เพียงดิน รักไทย  16 มีนาคม  2558 http://youtu.be/yMC2lkVcnTI


     

No comments:

Post a Comment