ยินดีต้อนรับ

พลเมืองที่รอบรู้เท่าทัน คือ พลังประชาธิปไตยที่แท้จริง
Well-informed citizens are the true democratic forces.

Sunday, March 15, 2015

ความคืบหน้าอดีตพระเกษม วัดสามแยกนายนายเกษม คำแพงมาก ในวันที่เป็นอดีตพระเกษม ถือการเรียนตามพระไตรปิฎก ก็ดูน่าเชื่อถือ และน่าติดตามอยู่มาก แต่กิเลสตัณหามนุษย์ ใครอ้างว่าเหนือกว่าใคร คน ๆ นั้นแหละจะเป็นพวกตอแหล ซ่อนปมซะเอง  ตามหลักจิตวิทยา ซึ่งเป็นศาสตร์ทางตะวันตก เขาบอกว่า มนุษย์เรามี drive หรือสิ่งที่เป็นแรงขับดัน หรือสัญชาติญาณอยู่สองอย่างเป็นหลัก คือ sex drive และ death drive ไอ้ตัวแรกนี่แหละ ธรรมดาซะที่ไหน แม้แต่ในช่วงจะตรัสรู้ พระพุทธเจ้าก็ยังมีมารสำคัญเป็นสตรีแสนสวยมายั่วสวาท  แต่การเล่นลูกศิษย์เนี่ย ก็เป็นกิเลสตัณหาอีกแนวหนึ่ง เรื่องเท็จจริงอย่างไร คนที่รู้ก็คือเจ้าตัวผมเห็นข่าว ก็เลยมานั่งนึก วันนี้นายเกษม แต่งตัวดี ดูดี ท่าทางจะยังเตะปี๊บดัง แต่หวังว่าท่านจะไม่ทิ้งทางธรรม  การจะกลับไปบวชนั้น คงเป็นเรื่องทำไม่ไ้ด้ตามตัวบทบังคับของสงฆ์ แต่การแสวงหาธรรมชั้นสูง และการทำตัวให้ดีนั้น ใครก็แย่งไปจากอดีตพระเกษมไม่ได้

ผมหวังว่า จะเห็นอดีตพระเกษม เป็นพลเมืองที่มีประโยชน์กับสังคมรอบตัวท่านให้ดียิ่ง ๆ ขึ้นไป


No comments:

Post a Comment