ยินดีต้อนรับ

พลเมืองที่รอบรู้เท่าทัน คือ พลังประชาธิปไตยที่แท้จริง
Well-informed citizens are the true democratic forces.

Thursday, April 30, 2015

ฟังคลิปท้ายสุด มองไกลของคุณจตุพร ด้วยความเข้าใจ แต่แทบอ้วก เมื่อถึงนาทีที่ 18


ฟังคุณจตุพร พรหมพันธุ์ คลิปสุดท้าย 30 เมษายน 2558 ด้วยความเห็นใจ...
พอรู้ว่า อันตรายรอบตัว เลยต้องป้องกันตัวเองด้วยวาทกรรมสมานฉันท์

แต่พอไปถึงนาทีที่  18 ผมแทบอ้วก.... ขออภัย แต่คุณไม่พูดได้ไหม
รักษาศักดิ์ศรีนักสู้วีรชนที่ได้รับกระสุนพระราชทานบ้างเถิด สหายฟังคลิปท้ายสุด มองไกลของคุณจตุพร ด้วยความเข้าใจ แต่แทบอ้วก เมื่อถึงนาทีที่ 18


ฟังคลิปท้ายสุด มองไกลของคุณจตุพร ด้วยความเข้าใจ แต่แทบอ้วก เมื่อถึงนาทีที่ 18

No comments:

Post a Comment