ยินดีต้อนรับ

พลเมืองที่รอบรู้เท่าทัน คือ พลังประชาธิปไตยที่แท้จริง
Well-informed citizens are the true democratic forces.

Thursday, April 30, 2015

คลิปสุดท้ายของ PEACE TV บทเรียนที่ท่านได้ คืออะไร?

No comments:

Post a Comment