ยินดีต้อนรับ

พลเมืองที่รอบรู้เท่าทัน คือ พลังประชาธิปไตยที่แท้จริง
Well-informed citizens are the true democratic forces.

Wednesday, April 22, 2015

ดร.เพียงดิน รักไทย 2015-04-22 ตอน 6 ปรัชญาลัทธิมาร์กซิสม์ ตอน 6 ระบอบสังคมนิยม & รำลึก 1 ปี ไม้หนึ่ง ก.กุนทีดร.เพียงดิน รักไทย 2015-04-22 ตอน 6 ปรัชญาลัทธิมาร์กซิสม์ ตอน 6 ระบอบสังคมนิยม & รำลึก 1 ปี ไม้หนึ่ง ก.กุนทีhttp://youtu.be/gwN5b7ds2TE 
ดร.เพียงดิน รักไทย 2015-04-22 ตอน 6 ปรัชญาลัทธิมาร์กซิสม์ ตอน 6 ระบอบสังคมนิยม & รำลึก 1 ปี ไม้หนึ่ง ก.กุนที

No comments:

Post a Comment