ยินดีต้อนรับ

พลเมืองที่รอบรู้เท่าทัน คือ พลังประชาธิปไตยที่แท้จริง
Well-informed citizens are the true democratic forces.

Wednesday, April 22, 2015

ลีน่า จัง ตาสว่าง ด่ากราด แก็งค์รัฐธรรมนูญโจรกบฏ

''ลีน่าจัง'' ด่ากราด!!! ''รัฐธรรมนูญใหม่'' 2558 เลว!!! ไม่ผ่าน ส.ว.ต้องมาจากเลือกตั้ง 200 คน

Posted by กูเป็นกลางจริงๆนะ on Wednesday, April 22, 2015
ลีน่า จัง ตาสว่าง ด่ากราด แก็งค์รัฐธรรมนูญโจรกบฏ

No comments:

Post a Comment