ยินดีต้อนรับ

พลเมืองที่รอบรู้เท่าทัน คือ พลังประชาธิปไตยที่แท้จริง
Well-informed citizens are the true democratic forces.

Monday, April 13, 2015

ท่าน รมต.จารุพงศ์ เรืองสุวรรณ เลขาธิการองค์การเสรีไทย อวยพรปีใหม่ไทยในวันสงกรานต์2558

ท่าน รมต.จารุพงศ์ เรืองสุวรรณ เลขาธิการองค์การเสรีไทย อวยพรปีใหม่ไทยในวันสงกรานต์2558

ท่าน รมต.จารุพงศ์ เรืองสุวรรณ เลขาธิการองค์การเสรีไทย อวยพรปีใหม่ไทยในวันสงกรานต์2558

No comments:

Post a Comment