ยินดีต้อนรับ

พลเมืองที่รอบรู้เท่าทัน คือ พลังประชาธิปไตยที่แท้จริง
Well-informed citizens are the true democratic forces.

Sunday, April 5, 2015

ราชวงศ์จักรี "หาดีไม่ได้เลย" ขนาดนั้นเลยหรือ? เพราะเหตุใด?

ราชวงศ์จักรี "หาดีไม่ได้เลย" ขนาดนั้นเลยหรือ? เพราะเหตุใด?

อาจจะเป็นหัวข้อที่ extreme หรือ biased ไปนิด เพราะมนุษย์ทุกคนต้องมีทั้งดีและชั่ว
อย่างไรก็ตาม ทั้ง ๆ ที่มีการยกยอปอปั้น เทิดทูนทุกทางมายาวนาน แต่กลับมีคนคิดเช่นนี้
มันคงต้องมีอะไรน่าสนใจแน่ ๆ  ราชวงศ์จักรี ชั่วตรงไหน?
 

No comments:

Post a Comment