ยินดีต้อนรับ

พลเมืองที่รอบรู้เท่าทัน คือ พลังประชาธิปไตยที่แท้จริง
Well-informed citizens are the true democratic forces.

Wednesday, April 1, 2015

สันดานชนชั้นเจ้า... จุลเจิม ยุคล A monarchist's dictatorial and terroristic view in Thailand

สันดานชนชั้นเจ้า... จุลเจิม ยุคล A monarchist's dictatorial and terroristic view in Thailand

Here is the direct translation of the above web-based opinions by Chulcherm Yugala, a monarchist: 

"I think Prime Minister Prayuth should use Article 44 to order execution and imprisonment against the 20-30 scums (including some shitty monks) so that the country would be peaceful. All depends on whether the PM is brave enough to do it."
ชัดเจนว่า หม่อมฯ ตนนี้ สมควรต้องถูกปรับทัศนคติ เมื่อประชาชนยึดอำนาจอธิปไตยคืนมา และสร้างประชาธิปไตยได้สำเร็จแล้ว สันดานชนชั้นเจ้า... จุลเจิม ยุคล A monarchist's dictatorial and terroristic view in Thailand

No comments:

Post a Comment