ยินดีต้อนรับ

พลเมืองที่รอบรู้เท่าทัน คือ พลังประชาธิปไตยที่แท้จริง
Well-informed citizens are the true democratic forces.

Friday, May 1, 2015

ปรัชญาลัทธิมาร์กซิสม์ ตอนอวสาน (ตอน 8) สรุปรวบยอดทฤษฎีของมาร์กซ์


ปรัชญาลัทธิมาร์กซิสม์ ตอนอวสาน (ตอน 8) 
สรุปรวบยอดทฤษฎีของมาร์กซ์ 
 

No comments:

Post a Comment