ยินดีต้อนรับ

พลเมืองที่รอบรู้เท่าทัน คือ พลังประชาธิปไตยที่แท้จริง
Well-informed citizens are the true democratic forces.

Monday, August 24, 2015

ทางออกประเทศไทย 24 ส.ค. 2558 อ.ชูพงศ์ ถี่ถ้วน (สมบูรณ์)

ทางออกประเทศไทย 24 ส.ค. 2558 อ.ชูพงศ์ ถี่ถ้วน (สมบูรณ์)
ตอน    ภาพลวงตา การเมืองไทย  ในปัจจุบันและอนาคต

No comments:

Post a Comment