ยินดีต้อนรับ

พลเมืองที่รอบรู้เท่าทัน คือ พลังประชาธิปไตยที่แท้จริง
Well-informed citizens are the true democratic forces.

Tuesday, August 25, 2015

อำเภอที่จะแยกจัดตั้ง เป็นจังหวัดใหม่ต่อไป

อำเภอที่จะแยกจัดตั้ง
เป็นจังหวัดใหม่ต่อไป

No comments:

Post a Comment