ยินดีต้อนรับ

พลเมืองที่รอบรู้เท่าทัน คือ พลังประชาธิปไตยที่แท้จริง
Well-informed citizens are the true democratic forces.

Friday, August 21, 2015

รอง ผอ. ตบกระบาลนักเรียนลั่น นักเรียนโคราชประท้วงค่า SMS!!!

PIANGDIN ACADEMY สำนักวิชาชาวดิน: รอง ผอ. ตบกระบาลนักเรียนลั่น นักเรียนโคราชประท้วงค...: รองผอตบกระบาลลั่น นักเรียนโคราชประท้วงค่า SMS !!!โรงเรียนเสิงสาง บ้านบัวหลวง ตำบลเสิงสาง อำเภอเสิงสางจังหวัดนครราชสีมา... Posted by ค...รอง ผอ. ตบกระบาลนักเรียนลั่น นักเรียนโคราชประท้วงค่า SMS!!!

No comments:

Post a Comment