ยินดีต้อนรับ

พลเมืองที่รอบรู้เท่าทัน คือ พลังประชาธิปไตยที่แท้จริง
Well-informed citizens are the true democratic forces.

Thursday, September 3, 2015

ทางออกประเทศไทย อ.ชูพงศ์ 3 กันยายน 2558 ตอน ความหลากหลายของขบวนปฏิว้ติ คือสิ่งจำเป็น

ทางออกประเทศไทย อ.ชูพงศ์ 3 กันยายน  2558  ตอน ความหลากหลายของขบวนปฏิว้ติ คือสิ่งจำเป็นNo comments:

Post a Comment