ยินดีต้อนรับ

พลเมืองที่รอบรู้เท่าทัน คือ พลังประชาธิปไตยที่แท้จริง
Well-informed citizens are the true democratic forces.

Thursday, October 8, 2015

ปฏิวัติประเทศไทย # 69 อ.สุรชัย แซ่ด่าน ตอน:พวกเอ็งไม่ต้องนิรโทษกรรมให้ข้า

ปฏิวัติประเทศไทย # 69 อ.สุรชัย แซ่ด่าน  ตอน:พวกเอ็งไม่ต้องนิรโทษกรรมให้ข้า
https://www.youtube.com/watch?v=8JXNA56lVmA&feature=youtu.be


No comments:

Post a Comment