ยินดีต้อนรับ

พลเมืองที่รอบรู้เท่าทัน คือ พลังประชาธิปไตยที่แท้จริง
Well-informed citizens are the true democratic forces.

Friday, October 9, 2015

จาตุรนต์ ชี้จุดอ่อน มีชัย ไม่เคยร่าง รธน. ที่เป็น ปชต

จาตุรนต์ ชี้จุดอ่อน มีชัย ไม่เคยร่าง รธน. ที่เป็น ปชต. http://now.dolphin.com/th-th/detail.html?tabid=4&did=5f941132f9fb8aa14d4c450034ccb451&from=home&pn=com.dolphin.browser.express.web&appvc=537&chn=ofw&feature=118#detail1444172077833068

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.