ยินดีต้อนรับ

พลเมืองที่รอบรู้เท่าทัน คือ พลังประชาธิปไตยที่แท้จริง
Well-informed citizens are the true democratic forces.

Friday, October 9, 2015

Tyrell Haberkorn นักวิจัยและอาจารย์ จาก ANU ให้สัมภาษณ์ ประยุทธ์นั้น “หน้าไหว้หลักหลอก” อย่างไรบ้าง

Tyrell Haberkorn นักวิจัยและอาจารย์ จาก ANU ให้สัมภาษณ์ ประยุทธ์นั้น "หน้าไหว้หลักหลอก" อย่างไรบ้าง

No comments:

Post a Comment