ยินดีต้อนรับ

พลเมืองที่รอบรู้เท่าทัน คือ พลังประชาธิปไตยที่แท้จริง
Well-informed citizens are the true democratic forces.

Saturday, October 24, 2015

ข่าวล่าสุดรออีกศพ,หมอหยอง กำลังปั๊มหัวใจ(?) จาก ปล(ร)ากรม จะเป็น “ปูกรม” ไหม?

ครอบครัวปรากรมติดต่อขอรับศพ ที่ รพ.ตร. 
(โปรดระวังหากพวกมันจับยิ่งลักษณ์เข้าคุกก็จะเกิดเหตุการจากปรากรม..เป็น'ปูกรม'แน่นอน)
6)ข่าวล่าสุดรออีกศพ,หมอหยอง กำลังปั๊มหัวใจ

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.