ยินดีต้อนรับ

พลเมืองที่รอบรู้เท่าทัน คือ พลังประชาธิปไตยที่แท้จริง
Well-informed citizens are the true democratic forces.

Sunday, October 25, 2015

ข่าวลือ ว่า หมอหยองตายแล้ว และจะมีการให้เหตุผลว่า ความดันสูงหากจริงก็ถือว่า มันโหดสัตว์จริง ๆ 


No comments:

Post a Comment