ยินดีต้อนรับ

พลเมืองที่รอบรู้เท่าทัน คือ พลังประชาธิปไตยที่แท้จริง
Well-informed citizens are the true democratic forces.

Sunday, October 25, 2015

หรือ พระเจ้าที่เราเข้าใจ ที่แท้คือ มนุษย์ต่างดาว????

 

หรือ พระเจ้าที่เราเข้าใจ ที่แท้คือ มนุษย์ต่างดาว????

No comments:

Post a Comment