ยินดีต้อนรับ

พลเมืองที่รอบรู้เท่าทัน คือ พลังประชาธิปไตยที่แท้จริง
Well-informed citizens are the true democratic forces.

Sunday, October 25, 2015

โหรเตือน ระวัง!!! ดวงเมืองปี 2559 ดิ่งสุด รอบ 12 ปี : Matichon TV


ดวงเมืองปี 2559 ดิ่งสุด รอบ 12 ปี : Matichon TV


No comments:

Post a Comment