ยินดีต้อนรับ

พลเมืองที่รอบรู้เท่าทัน คือ พลังประชาธิปไตยที่แท้จริง
Well-informed citizens are the true democratic forces.

Monday, October 5, 2015

MV อาลัย พ.อ.ดร.อภิวันท์ วิริยะชัย 6 ตุลาคม 2557 ครบรอบ1ปี

https://youtu.be/nF15nPsquD8 MV อาลัย พ.อ.ดร.อภิวันท์ วิริยะชัย 6 ตุลาคม 2557 ครบรอบ1ปี

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.