ยินดีต้อนรับ

พลเมืองที่รอบรู้เท่าทัน คือ พลังประชาธิปไตยที่แท้จริง
Well-informed citizens are the true democratic forces.

Monday, December 7, 2015

ยุทธการเปลี่ยนระบอบแบบมดแดงล้มช้าง ใต้อาณาจักรแห่งความกลัว ดร.เพียงดิน ชวนคิดชวนลุย 8 ธันวาคม 2558

ยุทธการเปลี่ยนระบอบแบบมดแดงล้มช้าง ใต้อาณาจักรแห่งความกลัว

ดร.เพียงดิน ชวนคิดชวนลุย  8 ธันวาคม 2558 

http://www.dailymotion.com/video/x3hb6ty

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.