ยินดีต้อนรับ

พลเมืองที่รอบรู้เท่าทัน คือ พลังประชาธิปไตยที่แท้จริง
Well-informed citizens are the true democratic forces.

Monday, December 7, 2015

ดร. เพียงดิน 8 ธ.ค. 2558 ตอน ยุทธการของปวงชนอภิวัฒน์มดแดงล้มช้าง ใต้อาณาจักรแห่งความกลัว

ดร. เพียงดิน 8 ธ.ค. 2558 ตอน ยุทธการของปวงชนอภิวัฒน์มดแดงล้มช้าง ใต้อาณาจักรแห่งความกลัว              

http://www.dailymotion.com/video/x3hb6ty

No comments:

Post a Comment