ยินดีต้อนรับ

พลเมืองที่รอบรู้เท่าทัน คือ พลังประชาธิปไตยที่แท้จริง
Well-informed citizens are the true democratic forces.

Monday, December 14, 2015

การข่มขู่ประชาชน ด้วย พรบ. คอมพิวเตอร์ฯ เป็นการละเมิดกฎหมายสากลอย่างแรง

โดย อ. ธนบูลย์


การที่เจ้าพนักงาน ออกมาข่มขู่ประชาชนว่า จะมีความผิดตามพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฯของไทย ผลจะออกมาเป็นอย่างไรในที่สุด? (13/12/2015)

ผมขอให้ความเห็นโดยสุจริตใจ ต่อ "ท่านผู้นำ" ดังต่อไปนี้:

๑. การที่เขาขู่ว่า การคอมเมนต์ใดๆ การกดไลท์ ใดๆ เป็นความผิด ตามพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฯ

๒. คุณทราบไหม ประเทศไทย ออกกฏหมายอย่างนี้ เขาใช้คุ้มครองเฉพาะ hardware ของคอมพิวเตอร์ ไม่รวมบรรดา Software ที่หมายรวมเอา "application of Software" เข้ามาด้วย

๓.ให้ไป Download กฏหมายมาดู การออกกฏหมายเช่นนี้ขัดต่อ ภาระหน้าที่ (Obligation derives from the Treaty หรือ พันธกรณีจากสนธิสัญญา)

๔. ประเทศไทย ไปยอมรับเอา Model Law นี้มาจาก UN Citral เป็นการรับพันธกรณีโดยการกระทำของรัฐไทย (State's Practice) คนละเรื่อง กับ การให้สัตยาบัน

๕. ทำอะไรห่ามๆไปเถอะ จะพาประเทศไทยไปสู่การวินิจฉัยชี้ขาดโดยคณะอนุญาโตตุลาการของ New York Convention, 1957

๖. เพราะพันธกรณีต่างๆที่เกิดกับประเทศไทยในเรื่องคอมพิวเตอร์ทั้งหมดอยู่ภาย ใต้บังคับของ New York Convention, 1957 ที่ประเทศนี้ มีพันธกรณีตามสนธิสัญญานี้อยู่

๗. คนที่ดูกฏหมายไม่ทั่ว และ ไม่รู้จริง ย่อมมองไม่เห็นความเชื่อมโยงของ กฏหมาย ตรงจุดสำคัญนี้

๘. ถ้าประเทศไทย ต้องการลองของ โดยการปรับ เป็น เหรียญทองคำครั้งมโหฬาร ก็ต้องขอเชิญเลย ครับ

๙. ในขณะนี้คน ที่ต้องคำพิพากษาของศาล ตามพ.ร.บ. นี้ มีตัวอยู่แล้ว และล้วนแล้วแต่ เป็นผู้เสียหาย ที่ต้องดำเนินการตาม New York Convention, 1957 ทั้งสิ้น

๑๐. ผม ว่าจะไม่กล่าว ถึงแล้ว เพราะคนที่เสียหายตัวจริงในกรณีนี้ คือ "ชาติ และ ประชาชน"

๑๑. แต่คนที่ปฏิบัติตามกฏหมาย ข่มขู่ทุกวัน ทั้งๆที่ไม่มีความรู้จริง ในเรื่องความเชื่อมโยงของ กฏหมายเหล่านี้ เลย

๑๒. จึงจำเป็นต้องเปิดเผยความจริงกัน ผมขอร้องให้ประชาชนทุกๆท่าน ไปดาวน์โหลด Model Law ในเรื่องนี้ จาก UNCITRAL ขององค์การสหประชาชาติ มาศึกษาเสีย

๑๓. บทปรับไหมของโลก ไม่เคยเปลี่ยนมา ๓๐๐ ปีแล้ว และ ปรับหนัก เป็น "เหรียญทองคำ" ไม่ใช่เอา ธนบัตร (Bank Notes) ไปจ่ายให้กับเขา เขาไม่รับหรอก

๑๔. ค่าปรับ (Forfeiture) นี้ โลกทั้งใบ เขา ให้ใช้ค่า เป็นเหรียญทองคำ ที่ประเทศไทยไปประกาศให้ "ธนบัตรไทย ค้ำจุนด้วยทองคำ กี่ออนซ์ล่ะครับ แล้วเทียบเข้าหาจำนวนดอลลาร์ ที่ประกาศว่า มีทองคำค้ำจุนอยู่ กี่ออนซ์ ตามคำวินิจฉัยชี้ขาดของ อนุญาโตตุลาการ

๑๕. ค่าปรับนี้เขา ปรับให้ผู้เสียหายในคดี ที่ยื่นเรื่องต่อ คณะอนุญาโตตุลาการ เพื่อ วินิจฉัยตาม New York Convention, 1957

๑๖.นี่คือมรณกรรมของผู้บริหารประเทศ ทั้งมวล พร้อมด้วย นายตำรวจคนที่ออกมาข่มขู่ ว่าจะดำเนินการตามพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฯ ฉบับประเทศไทย

๑๗. ผมไม่อยากให้ชาติ ต้องฉิบหาย และเสียหายย่อยยับไป มากกว่านี้ จึงต้องตักเตือนกันไว้

เอวัง ก็มีด้วยประการ ฉะนี้.

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.