ยินดีต้อนรับ

พลเมืองที่รอบรู้เท่าทัน คือ พลังประชาธิปไตยที่แท้จริง
Well-informed citizens are the true democratic forces.

Tuesday, December 15, 2015

คนไทย มีค่าต่ำกว่าหมาเลี้ยงของเจ้า... หมิ่นประมาทหมา ติดคุกครึ่งชีวิต!!!

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.