ยินดีต้อนรับ

พลเมืองที่รอบรู้เท่าทัน คือ พลังประชาธิปไตยที่แท้จริง
Well-informed citizens are the true democratic forces.

Friday, December 11, 2015

แถลงการณ์ให้กษัตริย์ภูมิพลสละพระราชอำนาจ โดย ภาคีไทยเพื่อสิทธิมนุษยชน

แถลงการณ์ให้กษัตริย์ภูมิพลสละพระราชอำนาจ  โดย ภาคีไทยเพื่อสิทธิมนุษยชน

มหาวิทยาลัยประชาชน แหล่งความรู้เพื่อสร้างเสริมประชาธิปไตย และจิตสำนึกเคารพหลักสิทธิมนุษยชน ด้วยสันติวิธี และความเชื่อมั่นในพลังของอาวุธทางปัญญาNo comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.