ยินดีต้อนรับ

พลเมืองที่รอบรู้เท่าทัน คือ พลังประชาธิปไตยที่แท้จริง
Well-informed citizens are the true democratic forces.

Sunday, January 17, 2016

"ข้อคิดและกลยุทธ์ในการสร้างเครือข่ายมดแดงล้มช้าง" ชวนคิดชวนลุยโดย ดร. เพียงดิน รักไทย เที่ยงวันเมืองไทย อาทิตย์ 17 มกราคม 2559

"ข้อคิดและกลยุทธ์ในการสร้างเครือข่ายมดแดงล้มช้าง" 
ชวนคิดชวนลุยโดย ดร. เพียงดิน รักไทย เที่ยงวันเมืองไทย อาทิตย์ 17 มกราคม 2559

----------------------
สนับสนุนการเผยแพร่โดย ภาคีไทยเพื่อสิทธิมนุษยชน และมหาวิทยาลัยประชาชน เพื่อสาธารณะประโยชน์ ในการสร้างจิตสำนึกทางประชาธิปไตย สันติวิธี และการเคารพหลักสิทธิมนุษยชน
----------------------
สนับสนุนแนวทางมดแดงล้มช้าง ของ คณะราษฎรเสรีไทย กับ ดร. เพียงดิน 
ส่งข้อมูลลับผ่านช่องทางที่ปลอดภัยทางลิ้งค์ต่อไปนี้
หรือที่นี่ http://tinyurl.com/pcqjppt

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.