ยินดีต้อนรับ

พลเมืองที่รอบรู้เท่าทัน คือ พลังประชาธิปไตยที่แท้จริง
Well-informed citizens are the true democratic forces.

Sunday, February 7, 2016

สิ้นสงสัย พระเทพ คือ ประธาน กปปส. ที่จ้องล้มยิ่งลักษณ์

ชุมนุมเหล่าสมาชิก และผู้สนับสนุน กปปส ในงานฉลองสมรสพระราชทาน ลูกเลี้ยงนายสุเทพ เทือกสุบรรณ ที่โรงแรมดุสิตธานี สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี เสด็จเป็นองค์ประธานงานเลี้ยง และของชำร่วยที่แจกในงาน เป็นงานฝีพระหัตถ์ของสมเด็จพระเทพฯ ล้วนๆ 

จากงานเลี้ยงคืนนี้ สามารถตอบข้อสงสัยของพี่น้องประชาชนได้อย่างชัดเจนแล้วว่า ใครคือประธาน กปปส ตัวจริงเสียงจริง และนี่คือคำตอบว่า ทำไมสุเทพ เทือกสุบรรณ จึงไม่เห็นกฎหมาย และกติกาของสังคมอยู่ในสายตาเลย...

No comments:

Post a Comment