ยินดีต้อนรับ

พลเมืองที่รอบรู้เท่าทัน คือ พลังประชาธิปไตยที่แท้จริง
Well-informed citizens are the true democratic forces.

Sunday, February 7, 2016

ใครกัน คือ ประธาน กปปส.​ (สุเทพ คือ เลขาธิการ)

งานแต่งงานของลูกนางศรีสกุลกับนายพรเทพ เตชะไพบูลย์ที่นายสุเทพแย่งบทพ่อมาทำแทนนายพรเทพทั้งหมด https://www.facebook.com/wudhichai.maitreesophone/videos/916775201763245/

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.