ยินดีต้อนรับ

พลเมืองที่รอบรู้เท่าทัน คือ พลังประชาธิปไตยที่แท้จริง
Well-informed citizens are the true democratic forces.

Thursday, February 18, 2016

คนไทยนิยมเผด็จการทหารไทย ในอเมริกาต้อนรับนายกฯตู่ที่ปาล์มสปริง

No comments:

Post a Comment