ยินดีต้อนรับ

พลเมืองที่รอบรู้เท่าทัน คือ พลังประชาธิปไตยที่แท้จริง
Well-informed citizens are the true democratic forces.

Thursday, February 18, 2016

ทดสอบโพสต์ HTML คนไทยในอเมริกาที่นิยมเผด็จการทหารของเจ้า ต้อนรับประยุทธ์

<div dir="ltr">
<br />
</div>

<iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/lInZQBe1jLU" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

No comments:

Post a Comment