ยินดีต้อนรับ

พลเมืองที่รอบรู้เท่าทัน คือ พลังประชาธิปไตยที่แท้จริง
Well-informed citizens are the true democratic forces.

Saturday, March 12, 2016

เจาะลึกทั่วไทย 11/3/59 : เบื้องลึก! แผนร่างยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปีDownload

No comments:

Post a Comment