ยินดีต้อนรับ

พลเมืองที่รอบรู้เท่าทัน คือ พลังประชาธิปไตยที่แท้จริง
Well-informed citizens are the true democratic forces.

Friday, March 11, 2016

รายการ รู้ไหม ใครทำให้คนไทยยากจน หัวข้อ "สวัสดีประเทศไทย เราจะเอายังไงกันดีจ๊ะ?"

ลุงเย็นลมป่า 10 มีค 59

รายการ รู้ไหม ใครทำให้คนไทยยากจน

หัวข้อ "สวัสดีประเทศไทย เราจะเอายังไงกันดีจ๊ะ?"

No comments:

Post a Comment