ยินดีต้อนรับ

พลเมืองที่รอบรู้เท่าทัน คือ พลังประชาธิปไตยที่แท้จริง
Well-informed citizens are the true democratic forces.

Friday, March 25, 2016

คนต้องเท่ากับคน 23 มีค 59

คนต้องเท่ากับคน 23 มีค 59  

No comments:

Post a Comment