ยินดีต้อนรับ

พลเมืองที่รอบรู้เท่าทัน คือ พลังประชาธิปไตยที่แท้จริง
Well-informed citizens are the true democratic forces.

Wednesday, March 23, 2016

คำสาปแช่งไอ้เหี้ย สั่งฆ่า ประชาชน

คำสาปแช่งไอ้เหี้ย สั่งฆ่า ประชาชน   

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.