ยินดีต้อนรับ

พลเมืองที่รอบรู้เท่าทัน คือ พลังประชาธิปไตยที่แท้จริง
Well-informed citizens are the true democratic forces.

Wednesday, March 23, 2016

คำสาปแช่งไอ้เหี้ย สั่งฆ่า ประชาชน (ฉบับแก้ไขปรับปรุง)

คำสาปแช่งไอ้เหี้ย สั่งฆ่า ประชาชน (ฉบับแก้ไขปรับปรุง)

No comments:

Post a Comment