ยินดีต้อนรับ

พลเมืองที่รอบรู้เท่าทัน คือ พลังประชาธิปไตยที่แท้จริง
Well-informed citizens are the true democratic forces.

Thursday, March 17, 2016

ทรราช คสช.นำคนไทยสู่ทางตัน

คนต้องเท่ากับคน 16 มีค 59 

No comments:

Post a Comment