ยินดีต้อนรับ

พลเมืองที่รอบรู้เท่าทัน คือ พลังประชาธิปไตยที่แท้จริง
Well-informed citizens are the true democratic forces.

Friday, April 15, 2016

ชี้ผิดชี้ถูก 10 เมษ 59 Rev 4 ( สมบรูณ์ )

ตอน "ไม่รับ" รัฐธรรมนูญโจร

วิทยกรโดย 

จารุพงศ์ เรืองสุวรรณ 

เลขาฯ เสรีไทย

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.