ยินดีต้อนรับ

พลเมืองที่รอบรู้เท่าทัน คือ พลังประชาธิปไตยที่แท้จริง
Well-informed citizens are the true democratic forces.

Sunday, April 17, 2016

ชี้ผิด ชี้ถูก 17 เมษ. 59 ตอนที่ 10 "คุณธรรมของนักปกครอง"

ชี้ผิด ชี้ถูก 17 เมษ. 59

ตอนที่ 10

"คุณธรรมของนักปกครอง"

วิทยากร: จารุพงศ์ เรืองสุวรรณ
เลขาฯ เสรีไทย

https://www.youtube.com/watch?v=VenfF-ZBnAw&feature=youtu.be

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.