ยินดีต้อนรับ

พลเมืองที่รอบรู้เท่าทัน คือ พลังประชาธิปไตยที่แท้จริง
Well-informed citizens are the true democratic forces.

Thursday, April 21, 2016

อ ชูพงศ์ เปลี่ยนระบอบ 20 เมษ 59

อ ชูพงศ์ เปลี่ยนระบอบ 20 เมษ 59

รายการทางออกประเทศไทย ตอน ฝ่าย ประชาธิปไตย ต้องกล้าตัดสินใจ ก่อนที่คนไทย ต้องกลายเป็นทาส ของกลุ่มศักดินา และนายทุนผูกขาด เลวร้ายกว่า เป็นทาสยุค ก่อนเลิกทาส

No comments:

Post a Comment