ยินดีต้อนรับ

พลเมืองที่รอบรู้เท่าทัน คือ พลังประชาธิปไตยที่แท้จริง
Well-informed citizens are the true democratic forces.

Wednesday, April 6, 2016

อ ชูพงศ์ เปลี่ยนระบอบ 6 มีค.59 ภาคพิเศษ

อ ชูพงศ์ เปลี่ยนระบอบ 6 มีค.59 ภาคพิเศษ

สถานะการณ์ จริง บี๊กจี๋ว ของขึ้นเพราะอะไร? มีผลอย่างไร??

เหล่ และ ตือโป๊ยก่าย ประวิตร ยืนยันไม่กลับมาเป็นนายก หลังเลือกตั้ง จริงหรือหลอก หลอกอย่างไร ????

ปฎิรูปประเทศคราวนี้ ไทยจะกลายเป็นประเทศแบบไหน???

จะมีรัฐประหารหรือไม่???? พระ บรม ฯ จะขึ้นครองราชย์ปีนี้ จริงหรือ ???

มหาอำนาจ ช่วยล้ม คสชได้หรือไม่?? ล้มคสช จริงๆหรือหลอก????

เปลี่ยนระบอบอะไร?? ได้ระบอบอะไร????

No comments:

Post a Comment