ยินดีต้อนรับ

พลเมืองที่รอบรู้เท่าทัน คือ พลังประชาธิปไตยที่แท้จริง
Well-informed citizens are the true democratic forces.

Friday, April 8, 2016

อ ชูพงศ์ เปลี่ยนระบอบ 8 เมษ 59 พิเศษ สำหรับคอการเมือง โค้งอันตราย ประเทศไทย

อ ชูพงศ์ เปลี่ยนระบอบ 8 เมษ 59   พิเศษ สำหรับคอการเมือง โค้งอันตราย ประเทศไทย

ทางออกของประเทศไทย คือ ต้องโค้นล้ม ราชาธิปไตย

และตั้งกองทัพเพื่อประชาชน     

No comments:

Post a Comment