ยินดีต้อนรับ

พลเมืองที่รอบรู้เท่าทัน คือ พลังประชาธิปไตยที่แท้จริง
Well-informed citizens are the true democratic forces.

Friday, April 8, 2016

หาก สว. หรือร่างทรงของ ทรราช คสช. มีอำนาจเลือกนายกฯ ได้ คุณยอมไหม

หาก สว. หรือร่างทรงของ ทรราช คสช. มีอำนาจเลือกนายกฯ ได้

ถาม.......... คุณจะยอมไหม ?

ที่รัฐสภา สถุนมีชัย ฤชุพันธ์ ประธานคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ (กรธ.) ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีที่สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) มีมติเห็นชอบคำถามของสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ (สปท.) ในประเด็นการให้ ส.ว. ลากตั้ง มีอำนาจในการเลือกนายกรัฐมนตรี ในช่วง 5 ปีแรก 

-
เสรีชน


No comments:

Post a Comment