ยินดีต้อนรับ

พลเมืองที่รอบรู้เท่าทัน คือ พลังประชาธิปไตยที่แท้จริง
Well-informed citizens are the true democratic forces.

Sunday, April 24, 2016

แปลกใจ...............ทำไม ๆ สาวใส่เสื้อแดงถึงสวยกันทุกคน... คุณว่าม่ะ


No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.