ยินดีต้อนรับ

พลเมืองที่รอบรู้เท่าทัน คือ พลังประชาธิปไตยที่แท้จริง
Well-informed citizens are the true democratic forces.

Sunday, April 24, 2016

การประกาศ Cyber War ของประชาชน

ถึง ประชาชนชาวไทย  ทุกท่าน โปรดทราบ

เรื่อง การประกาศ Cyber War ของประชาชน

ด้วยทางรัฐบาล ได้ดำเนินการพยายามปิดกั้นเสรีภาพของข้อมูล ข่าวสารของประชาชนในทุกวิถีทาง  ไม่ว่าจะเป็นการห้ามจัดกิจกรรมต่างๆในทุกพื้นที่ ในมหาวิทยาลัย  การปิดกั้นสื่อต่างๆ รวมถึงไม่เว้นแม้แต่สื่อในประเทศ(มีการเรียกตัวนักข่าว  บก.ข่าวไปปรับทัศนคติหลายคน)  สื่อต่างประเทศ (ตัวอย่างเห็นได้ชัดในการห้ามจัดกิจกรรมต่างของสมาคมผู้สื่อข่าว ต่างประเทศในประเทศไทย)  จนกระทั่ง รัฐบาลได้พยายามปิดกั้น พื้นที่สุดท้ายของเสรีภาพในประเทศนี้ ซึ่งก็คือ พื้นที่ในโลกออนไลน์ โดยพยายามสร้างโครงการ Single Gateway (หรือเปลี่ยนชื่อ อื่นๆก็ตาม) ขึ้นมาเพื่อควบคุม การสื่อสาร ส่งข้อมูลต่างๆของประชาชน ซึ่งละเมิดสนธิสัญญาระหว่างประเทศหลายฉบับที่ รัฐไทยได้ลงนามรับรองไว้ และขัดกับหลักสิทธิมนุษยชนพื้นฐานที่ถูกรับรองไว้โดยสหประชาชาติ

ที่ผ่านมาทางกลุ่ม พลเมืองต่อต้าน Single  Gateway  ได้ให้โอกาส รัฐบาลหลายครั้งในการยกเลิก โครงการนี้ โดยการออกมติ ครม.มายกเลิก มติ ครม.เดิม แต่รัฐบาลก็มีท่าทีแบ่งรับ แบ่งสู้  เพื่อหน่วงเวลา แต่กลับไปเร่งการย้ายระบบฐานข้อมูลของหน่วยงานราชการต่างๆ มากมาย   และบางครั้งได้ออกข่าวให้เกิดความสับสน ทำเป็นให้ข่าวเสมือนว่า ยังไม่มีโครงการนี้  หรือ แม้กระทั่งล่าสุด  รมต. ICT ก็ออกมากล่าวว่า พับโครงการไปแล้ว แต่ถัดมาวันเดียวฝ่ายความมั่นคงกลับประกาศจัดตั้ง "กองสงครามไซเปอร์" ขึ้นมาตอบโต้ กับพวกเรา ในวันรุ่งขึ้น นายก รมต.ก็บอกว่า เดินหน้าศึกษาโครงการฯนี้ต่อไป

ทั้งหมดนี้  แสดงให้เห็นถึง ความไม่จริงใจ  กลับกลอก ตระบัดสัตย์ของผู้บริหารประเทศ

ดังนั้น  ทางกลุ่มพลเมืองต่อต้าน Single  Gateway  จึงได้จัดตั้ง เครือข่ายประชาชนไทยผู้ใช้อินเตอร์เน็ต  และขอประกาศ Cyber War กับรัฐบาลที่ฉ้อฉล ไม่จริงใจกับประชาชนของตน   และขอชักชวนให้ประชาชนไทยทั้งมวล  เข้าร่วมและทำการสนับสนุนเครือข่ายประชาชนไทยผู้ใช้อินเตอร์เน็ต  ในการทำ Cyber Warในครั้งนี้  

โดยทางเครือข่ายประชาชนไทยผู้ใช้อินเตอร์เน็ต  จะประกาศกิจกรรม F5  ขึ้นทุกสัปดาห์ ในเวลาทำการราชการ   ทั้งนี้จะหลีกเลี่ยงความเสียหายกับประชาชน และเอกชน  โดยมีเป้าหมายที่หน่วยงานของรัฐ เท่านั้น

ทางเครือข่ายประชาชนผู้ใช้อินเตอร์เน็ต จะจัดกิจกรรมนี้ อย่างต่อเนื่อง โดยเริ่มครั้งแรกในวันพฤหัสบดีที่ ๒๒ ตุลาคม ๕๘ เวลา ๑๐.๐๐น.เป็นต้นไป    และจะจัดกิจกรรม F5 ไปจนกว่า  เสรีภาพจะกลับคืนสู่ประชาชนอย่างเป็นรูปธรรม

ประกาศ ณ วันที่ ๒๑  ตุลาคม  ๒๕๕๘
กลุ่มพลเมืองต่อต้าน Single Gateway

หมายเหตุ : ประชาชนชาวไทยผู้รักเสรีภาพ  สามารถเรียนรู้การเข้าร่วมกิจกรรม F5 อย่างปลอดภัย  โดยการป้องกันตนเอง และการใช้อาวุธไอที  ผ่าน Mobile  ผ่าน คอมพิวเตอร์ ได้ทุกที่  ทั้งทางหน้าเพจ  และทางห้องเรียน

#Anonymous   #OpSingleGateway

...............................

English Version

Announcement from the Citizens Against Single Gateway Group
Regarding the reaction to the fight against the Single Gateway Project
Following the Citizens Against Single Gateway Group's declaration of Cyber War against the government and the starting of activities hosted by F5, there has been a response.

On October 22nd 2015, the Group had coordinated an attack on the Royal Army's Department of Military Finance. And on the very same day, Anonymous (an international group of Internet hacktivists) had joined the cause. They began by compromising the CAT database, alongside officially announcing their support for our battle against the Single Gateway.

The Citizens Against Single Gateway Group would like to thank the Anonymous group for their support, and that they will provide us with assistance if need be or requested.

Additionally, the Citizens Against Single Gateway Group would like to announce to the people of Thailand that participation is welcomed, and done by becoming a member of the Thailand F5 Cyber Army and taking part in upcoming weekly operations. The targets will be announced by the F5.

The Group would like to inform the citizens of Thailand that participation in the Thailand F5 Cyber Army is a safe action and there will be minimal danger to the participants. Unlike previous call of actions, there is no need of risking the safety of group members. In today's age, warfare has been changed and the citizens now have the power of change, capable of fighting for their beliefs using safe methods. We hold the right to stand up against the corrupted government. 

Through our weekly operations, we will stand our ground as we demand freedom, our sovereignty. Citizens of Thailand, no matter who or where you are, everyone is welcomed to join our cause.

These operations will continue until the government has agreed to end the Single Gateway Project, and we have regained our internet freedom.

Announced on October 23rd, 2015
The Citizens Against Single Gateway Group

Note: We have already given the government the chance to halt this project, but there has been no sincere statement from the government regarding the project. From now on, no place on the Internet will ever be safe for these dictators.

No comments:

Post a Comment